Virksomhedsskatteordningen (VSO)

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed kan du vælge at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen (VSO) — også kaldet virksomhedsordningen. Dette er en attraktiv beskatning, som kan benyttes til at spare op i virksomheden ligesom hvis det var et selskab. Du får også mulighed for at kunne trække din virksomheds renteudgifter fra i din personlige indkomst. Man kan sige at formålet er at spare op i de gode år og så bruge dem i de dårlige år.

Udover det primære formål ved VSO at spare op i virksomheden, anvender mange studerende det også til at undgå SU-smæk hvis de nærmerer sig grænsen for fribeløb. Det er nemlig kun det beløb du hæver der tæller med i indkomst til SU. Resten af pengene kan du lade blive stående i virksomheden.

Nogle anvender det også hvis de nærmer sig grænsen for topskat. Dette er dog kun en fidus, hvis du forventer at dette ændrer sig de kommende år, da det jo ellers bare er at udskyde problemet.

Det du sparer op i virksomheden, beskattes med 23,5% (2015-niveau). Når du så engang beslutter dig for at hæve pengene betaler du skat som normalt – dog fratrukket den skat på 23,5% (2015-niveau) du har betalt af opsparingen.

Hvis du vælger virksomhedsskatteordningen SKAL du holde din virksomheds økonomi FULDSTÆNDIG adskilt fra din privatøkonomi. Dette er ellers ikke normalt nødvendig med en enkeltmandsvirksomhed.

Kan jeg trække renter fra?

Med en virksomhedsskatteordning kan du trække din virksomheds renteudgifter fra. Dette foregår ved at virksomhedens overskud opgøres efter fradrag af renteudgifter og derfor indgår renteudgifter heller ikke i beregningen af arbejdsmarkedsbidrag.

Giver det ekstra pligter?

Bortset fra at du skal holde din økonomi totalt adskilt, får du også en ekstra pligt til at indberette kapitalafkastgrundlag til Skat hvert år. Det svarer til din egenkapital som du opgør på en særlig måde, hvor du tager virksomhedens aktiver og fratrækker virksomhedens gæld samt penge der er hensat til senere hævning samt hævede penge. Hvis det er positiv kan en del af din virksomheds overskud beskattes som kapitalindkomst – dette benævnes kapitalafkastet. Kapitalafkastet finder man ved at gange kapitalafkastgrundlaget med en vis procentdel som lige nu er 2%.

Du skal også opgive værdierne af de aktiver og passiver du sætter ind i virksomheden. Dette opgiver man i en opgivelse der hedder Indskudskontoen.

Du skal også føre en konto der viser det overskud du sparer op i virksomheden.

Herudover skal du lave et særligt regnskab for virksomheden, når du anvender virksomhedsskatteordningen. Regnskabet skal vise at du har adskilt din privatøkonomi fra din virksomheds økonomi. Der skal altså i opgørelsen også fremgå ALLE overførsler mellem virksomheden og din økonomi.

Hvordan vælger jeg virksomhedsskatteordningen?

Du kan frit vælge virksomhedsskatteordningen når du laver selvangivelsen. Du kan også vælge allerede at gøre det ved forskudsopgørelsen. På selvangivelsen sætter du et kryds i felt 184.

Du kan også fortryde valget op til 1½ år efter udløbet af indkomståret.

Kan jeg bruge virksomhedsskatteordningen hvis jeg ejer et PMV?

Man kan ikke anvende virksomhedsskatteordningen hvis man ejer et personlig ejet mindre virksomhed (PMV). Der skal en enkeltmandsvirksomhed til.

No votes yet.
Please wait...

Erhvervsblogger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: