Tidligere ansat stjæler mine kunder

Du afskediger en af dine ansatte og finder så ud af ½ år senere at han nu er blevet din konkurrent og direkte stjæler dine kunder. Hvad betyder det for dig og hvordan forhindrer du det?

Det kan godt føles uretfærdigt hvis en af dine tidligere ansatte stifter en virksomhed der beskæftiger sig med nøjagtig det samme, og udnytter den viden omkring dine kunder til at stjæle dem. Men i mange tilfælde er der desværre ikke noget at gøre.

Hvis du skal sikre dig imod at dine tidligere ansatte går hen og bliver konkurrenter bagefter, så skal du have indført en konkurrence klausul i deres kontrakt. Denne skal netop sige at vedkommende ikke må beskæftige sig med lignende erhverv i et stykke tid efter ophøret af sin ansættelse. Der skal altid være en tidsbegrænsning på, så du vil ikke for evigt kunne forhindre ham i at blive din konkurrent.

Der er også ulemper ved at have en konkurrence klausul med i kontrakten. Hvis en medarbejder skal acceptere en sådan, forventes det nemlig at lønnen bliver højere og måske skal der også være en større godgørelse hvis du fyrer ham. Du forhindrer ham jo i at gå over til din konkurrent og udnytte sin egen kompetence – og det koster penge. Så du bør vende med en advokat om det overhovedet kan svare sig at have en sådan konkurrence klausul i dine kontrakter.

Hvis du ikke har en konkurrence klausul og din tidligere ansat bliver din konkurrent er der ikke meget at gøre. Selvfølgelig må han ikke direkte stjæle dit kundekartotek, men du kan ikke forhindre ham i at blive din konkurrent.

Det eneste du så kan gøre er at konkurrere – dvs. måske sænke prisen eller give et bedre produkt. Måske du kan forbedre forholdet til dine kunder, så de vælger dig fremfor ham.

Markedsføringslovens § 19

Man kan måske i nogle tilfælde alligevel hævde at der kan være tale om en overtrædelse af Markedsføringslovens § 19 der siger:

§ 19. Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder.
Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til virksomheden.
Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign. , må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller sætte andre i stand hertil.
Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller rådighed over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser.

I praksis anvendes denne dog sjældent når blot en tidligere ansat går hen og prøver at få de samme kunder. Det kræver nemlig at man kan bevise at han har udnyttet erhvervshemmeligheder til at få fat i kunden. Det er nemlig ikke ulovligt at prøve at få de samme kunder – det er kun ulovligt hvis man udnytter erhvervshemmeligheder til at få det.

Så sørg for altid at give kunderne det bedste produkt som får dem til at vælge dig. Overvej kun en konkurrence klausul hvis det virkelig kan betale sig og aldrig uden rådgivning. Med konkurrence kommer du længst.

No votes yet.
Please wait...

Erhvervsblogger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: