One Stop Moms – nye regler pr. 1. januar 2015

1. januar 2015 kom der nye momsregler, kaldet One Stop Moms. Her kan læse om de nye regler og om de vedrører dig. 

De nye regler gælder hvis du sælger teleydelser, radio- og tv-tjenester og elektroniske ydelser til private. Reglerne siger at moms skal beregnes, indberettes og betales i det land hvor ydelserne bruges – altså i kundens land.

Formålet med de nye regler er at sikre en mere retfærdig konkurrence i EU, så man ikke bare kan etablere sin virksomhed i det land der har den laveste moms og så sælge til alle de andre lande herfra.

Det betyder at virksomheder der sælger disse ydelser til andre EU-lande, i princippet er nødt til at momsregistrere sig i alle de lande de sælger til. For at undgå dette, er der indført en ordning kaldet One Stop Moms som man frivilligt kan tilmelde sig. Denne ordning gør at man kun momsregistrerer sig i ét land og så indberetter og betaler momsen hertil.

Elektroniske ydelser?

Især begrebet elektroniske ydelser kan godt være lidt udefineret, så her kommer en række eksempler på hvad der betragtes som elektroniske ydelser.

  • Hvis du udarbejder en webside for en kunde i et andet EU-land og hoster denne.
  • Hvis du vil vedligeholde kundens software og hardware i et andet land.
  • Hvis du udvikler og vedligeholder software.
  • Hvis du laver billeder, skriver tekster og anden information.
  • Hvis du stiller en database til rådighed for kunden.
  • Hvis du leverer fjernundervisning.
  • Hvis du etablerer en datingside.
  • Hvis du sælger en e-bog på din blog

Hvordan registrerer jeg mig til One Stop Moms?

Skat er igang med at udvikle et system der kommer til at fungere gennem tast-selv-service på Skats hjemmeside, hvor man kan indberette momsen. For at kunne anvende One Stop Moms skal man være en dansk registreret virksomhed der også er momsregistreret i Danmark.

For at blive registreret udfyldes denne blanket og sendes til Erhvervsstyrelsen. Dette sendes videre til Skat, der sørger for at du bliver registreret. Så kommer der et nyt punkt der hedder “One Stop Moms” under momsafsnittet i tast-selv-service.

Hvad kræver det ellers af virksomheden?

Udover at være registreret på One Stop Moms ordningen, skal man også sørge for at ens virksomhed er klar til at anvende de forskellige momssatser. Herudover kan det også være at kravene til fakturalayout er anderledes fra land til land. Alt dette skal du være i stand til at håndtere.

No votes yet.
Please wait...

Erhvervsblogger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: