Nøgletal og KPI’er til din virksomhed

Nøgletal eller KPI (Key Performance Indicator) er vigtige tal som kan fortælle dig om hvor godt det går med din virksomhed, hvor sund din virksomhed er og hvis der er problemer, hvor du så skal sætte ind. I denne artikel vil jeg præsentere en række nøgletal som man ofte møder i forbindelse med en årsrapport – og som faktisk alle virksomheder burde beregne for deres virksomhed. Artiklen vil blive løbende udvidedet med nye nøgletal med tiden.

Dækningsbidrag & dækningsgrad

Dækningsbidrag og dækningsgrad er et vigtigt nøgletal for din virksomhed, fordi den fortæller noget om virksomhedens evne til at tjene penge udover det du skal bruge til dine omkostninger på varer.

For at beregne dækningsgraden beregner man først et dækningsbidrag. Denne angiver omsætningen fratrukket vareforbruget og er altså det overskud der er tilbage, når du har trukket vareforbruget fra. Med vareforbrug menes inkl. fragt, emballage og andre udgifter forbundet med vareforbruget.

Dækningsbidrag = Omsætning – Vareforbrug

Hvis vi f.eks. i en måned sælger varer for 15.000 kr. og varerne er købt for 8000 kr. inkl. fragt og emballage, så er dækningsgraden 7000 kr.

Herefter kan man beregne dækningsbidraget ved at gange med 100% og dividere med omsætningen:

Dækningsgrad = Dækningsbidrag * 100% / Omsætning

Det betyder at med ovenstående eksempel vil dækningsgraden altså blive 46,7%. Det betyder altså at når du har betalt dine varer med din omsætning har du stadig 46,7% af omsætningen tilbage til faste udgifter og overskud.

Den kvikke vil sikkert også kunne se at man kan omskrive disse to formler til nedenstående formel:

Dækningsgrad = (Omsætning – Vareforbrug) * 100% / Omsætning = 100% – Vareforbrug * 100% / Omsætning

Denne formel synes jeg nogle gange er lidt bedre fordi det fremgår klart at Dækningsgraden er 100% fratrukket den procentdel af omsætningen som vareforbruget udgør.

Dækningsgraden er godt at kende for sin virksomhed, fordi den jo fortæller hvor meget du har at drive din virksomhed og din privatøkonomi for.

Det er svært at sammenligne dækningsbidrag på tværs af brancher, fordi disse kan være meget forskellige. Nogen virksomheder kan nemlig have et højt dækningsbidrag, men mange faste omkostninger, mens andre kan have et lavt dækningsbidrag, men få faste omkostninger. Det er dækningsbidraget der fremgår af et årsregnskab.

No votes yet.
Please wait...

Erhvervsblogger

4 thoughts on “Nøgletal og KPI’er til din virksomhed

  1. Hej, du blander udtrykkene lidt samme i artiklen. Dækningsbidrag er angivet i kr/øre. Dækningsgrad er procent, og regnes for nemmere at sammenligne med tidligere år. Det er dækningsbidraget der figurerer i årsregnskabet under resultatopgørelsen. Håber det kan hjælpe andre lidt 🙂

    1. Hej Kasper!
      Var det ikke også sådan det var skrevet? Altså at dækningsbidrag var i kr/øre og dækningsgrad var i procent? Du har dog fuldstændig ret i at det er dækningsbidraget der står på årsregnskabet, og det er nu tilføjet 🙂 Tusind tak for din kommentar.
      Mvh. Andreas

  2. Jeg glemte at nævne; at det nok skal omformuleres lidt, da man oftest regner alle udgifter vedrørende varen med, altså ikke kun vareforbrug, men også fragt, emballage og andre faste udgifter forbundet med vareforbruget 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: