Moms og skat i en enkeltmandsvirksomhed

Formålet med denne artikel er at sætte dig ind i det basale omkring moms og skat i en enkeltmandsvirksomhed, så du er klar til moms og skat hvis du stifter en virksomhed.

Skat i en enkeltmandsvirksomhed

I en enkeltmandsvirksomhed betaler du skat af dit overskud, dvs. dine indtægter fratrukket dine udgifter. Dine indtægter er som udgangspunkt salgsbeløbet fratrukket momsen.

Det betyder at hævninger i en enkeltmandsvirksomhed INTET betyder for din skat. Du skal jo huske at din enkeltmandsvirksomhed og dig deler formuen, så derfor er Skat ligeglad. Du skal derfor hellere ikke indberette til Skat hvis du hæver penge på din firmakonto.

Hvis du har flere udgifter end du har indtægter har du underskud. Det smarte ved underskud i en enkeltmandsvirksomhed er at det kan du trække fra din personlige indkomst.

Forskudsskat

Husk at indberette hvad du forventer i overskud på din virksomhed på forskudsopgørelsen i starten af året. Derved betaler du skatten løbende i løbet af året.

Kan jeg trække noget fra jeg købte inden jeg startede virksomhed?

Nogle gange begynder man jo at købe varer inden virksomheden er helt startet. Og det er altså muligt at trække dem fra også, hvis de er købt senest 6 måneder inden virksomheden startede, hvis de kun er købt til virksomheden og ikke er anvendt privat. Så skal du bogføre dem under den dag hvor din virksomhed startede.

Det er dog vigtigt at du ikke har solgt noget inden din virksomhed startede, da du så heller ikke kan trække købet fra. Så du må ikke fakturere noget med moms før du starter virksomheden.

Du kan ikke trække udgifter fra som du brugte til at stifte din virksomhed. Det kunne være udgifter til en revisor eller advokat som du tog med på råd.

Moms i en enkeltmandsvirksomhed

Hvis du omsætter for mere end 50.000 kr. i løbet af 12 måneder SKAL du momsregistreres. Se i øvrigt fordelene ved at momsregistrere alligevel hvis du omsætter for under 50.000 kr.

Er du momsregistreret skal du på alle dine salg opkræve moms – både til private og virksomheder. Du skal altså lægge 25% oveni salgsprisen som så udgør momsen. Til gengæld må du trække din købsmoms fra – det er altså den moms du har betalt når du har købt varer.

Når du skal indberette moms, lægger du alt din købsmoms sammen og alt din salgsmoms sammen og indberetter disse til Skat. Som regel er salgsmomsen fratrukket købsmomsen positiv – men du kan faktisk godt have negativ moms hvis du investerer i din virksomhed.

Da en virksomhed kan trække sin købsmoms fra, så er de faktisk ligeglade med hvorvidt de køber varer med eller uden moms. Momsen er heller ikke en del af en virksomheds overskud eller resultat – og man betaler derfor ikke skat af moms.

Det er også vigtigt at understrege at du kan KUN trække købsmoms for en regning fra, hvis der står et beløb med betalt moms på fakturaen og fakturaen overholder reglerne for hvad en faktura skal indeholde.

Bemærk i øvrigt at det er DIT ansvar at pålægge moms ved salg af varer. På samme måde er det den virksomhed du køber varer fra som har ansvaret når du køber af ham. Men tjek alligevel fakturaen, da du ikke kan trække det fra, hvis moms ikke fremgår.

Hvad hvis jeg ikke får momsregistreret min virksomhed inden 50.000 kr. i omsætning?

Man skal momsregistrere sin virksomhed, inden man når over de 50.000 kr. i omsætning. Ja, faktisk skal man gøre det så snart man har en forventning til det. Det kunne f.eks. være når man i gennemsnit er nået over 4000 kr. pr. måned.

Hvis man glemmer at momsregistrere virksomheden, så kan man både risikere at skulle betale moms af alle de 50.000 kr. som ellers var momsfritaget – og man risikerer en bøde. Hvis du f.eks. har omsat for 52.000 kr. så skal du betale 10.400 kr. i moms (svarer til 20% af beløbet). Og du kan ikke gå tilbage til kunderne og kræve at de betaler de 25% oveni – det er af din lomme.

Bøden der kommer oveni er omkring 2000 kr. Så du risikerer altså at skulle betale omkring 12.400 kr. for ikke at have momsregistreret inden.

Er der noget købsmoms jeg ikke kan trække fra?

Det er ikke alt købsmoms du kan trække fra. Du kan f.eks. ALDRIG trække moms fra på købet af en bil med hvide plader, hvis du køber den til din virksomhed. Køber du i stedet en med gule plader, kan du godt trække moms fra.

Der er også begrænsninger på hvor meget moms du kan trække på til udgifter til repræsentation af firmaet, hvis du spiser på en restaurant for din virksomhed, hvis du tager på hotel eller giver nogle gaver.

Hvad hvis jeg importerer eller eksporterer?

Hvis du importerer eller eksporterer varer kan der være særlige momsregler du skal overholde – og nogle gange skal du ikke lægge moms på. Det gælder f.eks. hvis du viser Adsense reklamer på din hjemmeside, hvor du eksporterer en ydelse til Irland med omvendt betalingspligt. Her skal du heller ikke angive salgsmoms.

Findes der andre former for moms?

Ja, udover købsmoms og salgsmoms findes også importmoms og brugtmoms. Importmoms skal du angive hvis du importerer varer, mens brugtmoms skal angives hvis du køber og sælger brugte ting.

Hvornår skal man indberette moms?

Når man registrerer sig i en enkeltmandsvirksomhed skal man indberette moms hvert kvartal. Hvis man så omsætter meget kan dette sættes op til hver måned, mens det sættes ned til hvert halvår hvis man omsætter lidt. Nedsætningen til hvert halvår sker automatisk hvis man har omsat under et vist beløb i 2 regnskabsbeløb.

I nedenstående tabel kan ses hvornår du skal indberette moms for din virksomhed i 2015.

Moms halvårsafregning
2. marts 2015 Moms for 2. halvår 2014
1. september 2015 Moms for 1. halvår 2015
1. marts 2016 Moms for 2. halvår 2015
Moms kvartalsafregning
2. marts 2015 Moms for 4. kvartal 2014
1. juni 2015 Moms for 1. kvartal 2015
1. september 2015 Moms for 2. kvartal 2015
1. december 2015 Moms for 3. kvartal 2015
1. marts 2016 Moms for 4. kvartal 2015
Moms månedsafregning
26. januar 2015 Moms for december måned 2014
25. februar 2015 Moms for januar måned 2015
25. marts 2015 Moms for februar måned 2015
27. april 2015 Moms for marts måned 2015
26. maj 2015 Moms for april måned 2015
25. juni 2015 Moms for maj måned 2015
17. august 2015 Moms for juni måned 2015
25. august 2015 Moms for juli måned 2015
25. september 2015 Moms for august måned 2015
26. oktober 2015 Moms for september måned 2015
25. november 2015 Moms for oktober måned 2015
28. december 2015 Moms for november måned 2015
25. januar 2016 Moms for december måned 2015
Rating: 4.3/5. From 12 votes.
Please wait...

Erhvervsblogger

75 thoughts on “Moms og skat i en enkeltmandsvirksomhed

 1. Hej Andreas
  Jeg har oprettet en enkeltmandsvirksomhed, hvor hele omsætningen skabes af konsulenttimer og, hvor omkostningen er min løn.
  Hvordan indberetter jeg løn m.m. til skat og på selveangivelsen for, at der betales skat løbende og korrekt ?

  1. Sådan fungerer det ikke helt i en enkeltmandsvirksomhed. Skat er ligeglad med hvad du hæver som løn – de er KUN interesserede i hvad dit overskud i virksomheden er. Når man er konsulent er der jo som regel stort set kun indtægter. Derfor skal man typisk betale AM-bidrag og Skat af det hele.

   Skat i en enkeltmandsvirksomhed fungerer ved at du tager dine indtægter i virksomheden og fratrækker udgifter – og her menes altså ikke til løn, men hvis du f.eks. har købt computer, papir, transport osv. På din selvangivelse skal du angive både din virksomheds indtægter og din virksomheds udgifter. Alle indtægter og udgifter skal du have dokumentation i form af fakturaer og bilag på. Du skal også løbende føre et regnskab.

   Vil du betale din skat løbende, skal du angive dine forventede indtægter og dine forventede udgifter på din forskudsopgørelse. Så vil din Skat nemlig komme i form af et lavere fradrag, hvis du har arbejde ved siden af.

 2. Hej Andreas

  har du en vejledning til hvordan man kan trække udgifter til en bil fra man bruger i både privat og i forbindelse med virksomhed.
  jeg har en enkeltmandvirksomhed hvor omsætning kommer af konsulenttimer .

  ser frem til at høre fra dig.

 3. Jeg er meget i tvivl om forpligtelserne når man har en enkeltmandsfirma. Moms indberetning er jeg med på. EU moms hvis man har det. Men så er der selvangivelse og det med opdatering af skattemappe, eller er det det samme? Og skal nan lave årsregnskab?

 4. Hej,
  Jeg skal starte konsulent virksomhed.
  Det bliver en enkeltmandsvirksomhed, men jeg er i tvivl om de 3 virksomhedsformer? Hvad foreslår du?

  1. Hvad mener du med de 3 virksomhedsformer? Enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform – mener du herudover også PMV? Det afgørende her er jo hvorvidt du forventer at omsætte for mere eller mindre end 50.000 DKK i løbet af 12 måneder. Forventer du under vælger du et PMV, forventer du over vælger du en enkeltmandsvirksomhed.

   Vær også opmærksom på at du ikke kun har én kunde, da Skat så kan anse det for at være et lønmodtagerjob i stedet!

 5. Hejsa
  Det er mig bekendt at en enkeltmandsvirksomheds underskud, kan modregnes i ens personlige indkomst i op til fem år.
  Men hvordan indberetter jeg det i SKAT? Jeg kan læse mig frem til, at det automatisk bliver overført af SKAT, men det kan jeg tilsyneladende ikke se.

  1. Hej Nina!
   Hvad mener du med “Automatisk overført”? Det der er nævnt i artiklen er at frekvensen for momsindberetning automatisk bliver nedsat, hvis man omsætter for lidt. Indberetningen til Skat skal du jo selv gøre i forbindelse med årsopgørelsen (udvidet selvangivelse).

 6. Hej Andreas,
  Jeg har startet et IVS hvor jeg har brugt 30.000 DKK på at få bygget en prototype til et specielt målekammer til forskningsformål. Jeg har endnu ikke haft nogen omsætning, men regner med snart at kunne sælge nogle af disse kamre – de bygges efterfølgende efter ordre. Da man omsætning pt. er 0 – men min investering samtidigt er mit varelager (som kan sælges senere og derfor pt. har en værdi af 30.000 DKK) – har jeg så et underskud eller er underskud/overskud = 0?
  På forhånd tak.

  1. Her har du jo sådan set bare taget nogle midler du havde i banken og så overført dem til midler du har i form af lager. Så det er jo ikke et underskud, som du selv er inde på.

 7. Hej Andreas. Man kan godt trække indkøb af varer fra et halvt år tilbage fra man starter forretningen. Det skal så bogføres under den første dag, man starter forretningen.
  Skal hver enkelt lille ting bogføres, eller er det bare det samlede beløb? – selvfølgelig med bilag, hvis man bliver bedt om det. Købene/bilagene er jo ikke dateret denne dato.

  1. Jeg tænker jeg ville bogføre hver enkelte ting, da man jo skal kunne redegøre for hvem hver enkelt ting er købt af m.m. Dette er jo også for at sikre at man ikke blander noget privat ind i det.

   Men det er korrekt at datoen så ikke kommer til at passe med datoen på bilagene. Men det er man nødt til, da man jo ikke kan bogføre før virksomheden er startet.

   1. Tak for dit svar – ja for alle dine svar. Et fantastisk arbejde du udfører her.
    Jeg har lige endnu et spørgsmål mere. Du skriver, at èns indtægt som udgangspunkt er indtægten fratrukket momsen. Er det også gældende i starten af oprettelsen af virksomheden, hvor man måske endnu ikke er nået op på en omsætning på over kr 50.000 og derfor (iflg min bank) ikke skal betale moms?
    Derved bliver den opkrævede moms jo reelt en skattefri indtægt.

    1. Tak Grete! Det betyder meget du kan bruge det 🙂

     Det med at virksomhedens indtægter er salgsprisen fratrukket momsen, mente jeg at momsen jo ikke er en indtægt, men bare et beløb man tager fra kunden og giver direkte videre til staten. Det er altså ikke at betragte som en indtægt for virksomheden, men bare et beløb man holder for skat.

     Derfor betyder det, at når du skal beregne dit overskud (det beløb du skal betale skat af), kan du tage dine indtægter uden moms og fratrække udgifter uden moms. Og det er så dit overskud.

     Det er selvfølgelig også gældende, hvis man ikke er momsregistreret. Men her vil jeg lige påpege en ting jeg er lidt usikker på, om det er en misforståelse. Hvis man er momsregistreret skal man ALTID opkræve moms på salg og man kan ALTID fratrække moms fra køb. Hvis du ikke er momsregistreret kan du ALDRIG opkræve moms på salg og du kan ALDRIG fratrække moms på køb. Hvorvidt man skal opkræve moms eller ej, afhænger altså IKKE af ens omsætning på 50.000 kroner, men af hvorvidt du er momsregistreret.

     Og her er det så at man SKAL momsregistreres hvis man har en omsætning på over 50.000 kroner, men man kan jo sagtens blive det frivilligt før. Og er man frivilligt momsregistreret inden 50.000 kroner skal man derfor også opkræve moms.

     Håber du kunne bruge forklaringen, ellers spørger du bare igen.

 8. Hej.
  Jag är Svejser. Har arbetat i 29år i Danmark. Svensk medborgare men har givetvis Dansk cpr mm. Planerar nu att öppna enkeltmandsfirma i Danmark då flera utav mina arbetgivare föredrar detta. Måste jag ha dansk adress för att öppna enkeltmandfirma i Danmark.? Behöver jag registrera moms? Kan jag ha anställda i en enkeltmandsfirma?
  Mvh Zed

 9. Hej Andreas,
  Tak for et let og forståeligt indlæg, men jeg har alligevel et spørgsmål. Hvis jeg starter et firma her i April og trækker udgifter fra for et halvt år tilbage, og det viser sig, at jeg ikke får noget omsætning overhovedet, kan jeg så stadigvæk trække det fra? Hvor stor er risikoen for at Skat siger, at det er en hobby firma ?

  Mvh

  Dan

  1. Til det første spørgsmål – ja. Man kan godt have underskud og dette accepterer Skat generelt, specielt i starten. Det der er afgørende for at man betragtes som virksomhed, og ikke hobby virksomhed, er at man driver virksomheden med det formål at få overskud og at man tager en vis økonomisk risiko ved at drive virksomheden. Det er desværre en vurderingssag fra Skat, så man kan aldrig vide sig helt sikker.

 10. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan det ligger med at trække moms fra når man handler med en virksomhed i Tyskland.
  Jeg kan ikke på fakturaen se momsbeløbet. Er det så ens med at jeg ikke har betalt noget moms, eller hvad.

  1. Lisbeth Heller: Du kan ikke trække moms fra i Danmark, hvis du har købe en vare fra Tyskland og fået den sendt til Danmark. Til gengæld skal du bede virksomheden i Tyskland om at sælge varen direkte til dig uden (tysk) moms, hvorved virksomheden i Tyskland ikke betaler salgsmoms, og du kan heller ikke trække købsmoms fra. Det er dejligt let, da dit momsregnskab flytter sig med 0 kroner.

   For at den tyske virksomhed skal kunne sælge til dig uden moms, skal de som minimum have dit EU momsnummer (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, på engelsk EU VAT identification number), hvilket blot er “DK” + dit CPR nummer, f.eks. “DK12345678”. Det varierer meget, hvor bøvlet det er at få en udenlandsk webshop til at acceptere dette. På nogle webshops vælger man blot, at man er et firma og taster sit EU momsnummer ind i et felt, og bum, så er moms fratrukket automatisk inden du betaler. Med andre skal du måske sende dem dit momsnummer via email (spørg dem først inden du lægger en ordre). Nogle webshops er håbløse, og kræver noget tysk dokumentation for din virksomhed som danskere ikke har, og så må man give op og finde en anden webshop i stedet. På markedspladser såsom Amazon og Ebay er der heller ikke noget koncept med at trække moms fra, så der må man vurdere, om det kan svare sig.

   Hvis jeg ikke regner meget galt er det jo heller ikke helt 20% af beløbet du går glip af, hvis du køber med moms i udlandet, som du ikke kan trække fra, da du så kan trække de ekstra 20% fra i skat, hvilket giver dig ca. 10% ekstra udgift (da skatten i DK er omkring 50%).

   1. Hej Andreas. Tak for en meget fin blog. Jeg læste med stor interesse dette indlæg om varer købt i Tyskland og vil spørge, om du kan uddybe den sidste del af dit svar? Hvilke 20 % kan fratrækkes, så udgiften bliver 10% ved varekøb i Tyskland?

    Mvh
    Henrik

 11. Hej Jeg har et spørgsmål vedrørende skat i en enkeltmandsvirksomhed. Skat har indkald regnskaber fra 2012-13-14 og derefter ændret indkomst til til en skønnet forhøjet indkomst . Her er der fortaget nu en ændring fra underskud til et overskud. I 2011 har der dog ligeledes været et underskud bliver denne nu automatisk modregnet ellers skal jeg gøre noget aktiv? Skat har bare meddelt hvis de ikke hører andet vil de nye skønnet overskud nu bliver implementeret i opgørelsen. Ligeledes kan jeg ikke helt finder ud af hvor lang tid tilbage man kan fremfører underskud. Sidste spørgsmål er hvor lang tid tilbage skat kan indkalder regnskaber og bilag. håber du vil svarer på disse spørgsmål

 12. Hej Andreas

  Dejlig side du har her, rart du gider bruge tid på at hjælpe regnskabshåbløse sjæle. Jeg står i den situation at jeg netop har startet en enkeltmandsvirksomhed som sælger konsulentydelser. Jeg skal til at sende min første faktura til en kunde som jeg har udført arbejde for. Vi har bare aftalt at jeg får en hvis procentdel af det jeg laver af indtjening for ham, men ikke noget omkring om den procentdel er inkl. eller eksl. moms. Ved du hvordan jeg skal forholde mig i den situation? Nu skal jeg fx sende ham en faktura på 12.000 kr. og jeg kan jo så se at der er ret stor forskel på om det er inkl. eller eksl. moms ift. hvad jeg reelt får ud af det. Det kom lidt som en overraskelse for mig, da jeg næppe kommer til at have udgifter der kan “modarbejde” salgsmomsen, hvis du forstår. Ved du om der er regler for hvad man som udgangspunkt gør når der er tale om b2b og ingen aftale forud om det er inkl/eksl moms?

  Jeg ved det er meget basic det her, men jeg ved håbløst lidt om emnet og blev kisteglad da jeg fandt din hjemmeside som forklarer tingene så de er til at forstå. Håber du forstår mit spørgsmål.

  På forhånd tak!

  1. Hej Rasmus!

   Hvis intet i princippet er aftalt på forhånd, kan man i princippet blive tvunget til at skulle sælge inkl. moms. Derfor angiver jeg altid priser både inkl. og excl. moms. Men hvis det er en virksomhed du sælger til er udgangspunktet som regel altid excl. moms. Han kan jo også trække momsen fra. Prøv at sende regningen hvor du lægger moms oveni.

   Mvh. Andreas

 13. Hej Andreas,

  This is so confusing! 🙁 Hvis du kan taler Englesk kan du hjaelpe mig?

  I own a PMV and I was told not to register VAT or SKAT until the business makes over 50,000. I read your article on why it’s a good idea to go ahead and register, however, i have made 0 profit or sales yet (but have paid a lot of expenses). I plan to make over 50,000 in the next few months and then change the business and register for vat and skat (for my income). My question is, do i need to go ahead and charge my customers VAT Moms, now? So that once i register and change over my business I can pay it without losing 25% of my profit? How does that work?

  Or is there any tips/tricks/places i can read more about this? I want to make sure i’m doing everything the right way!

  1. If you expect to reach over 50.000 in the next few months, I would register for VAT now. Remember, that you are not allowed to charge VAT from customers until you are VAT registered.

 14. Hej. Hvad nu hvis ens “produkt” i enkeltmandsvirksomheden er undervisning i yoga? Hvordan er det så med momsen? Er man så fritaget fordi det er undervisning? Man har jo så en privat virksomhed som f.eks. får sine indtægter fra workshops, eneundervisning, honorarer for undervisning i et yogacenter, honorar for undervisning på virksomheder mm.
  Jeg synes det er svært at finde ud af når jeg læser momsregler på skat.dk

  1. Hej ja jeg er også i tvivl hvordan det er ?

   jeg kan se det hurtig går over de 50t så jeg bliver nødt til at lave en enkelmands virksomhed.
   men hvordan med moms ?
   skat tror jeg, jeg har fat i, det er indtægter minus udgifter ( uden moms) og oversku der skal opgives og betales skat af .selv om jeg har 37 timers arbejde og indtægt ved siden af.

   men hvordan er det med moms ?

 15. Hej Andreas

  Når ens overskud i en enkeltmandsvirksomhed er opgjort og skatten er betalt til skat af overskuddet, skal den betalte skat så bogføres i ens regnskabsprogram? Og evt. hvordan?
  Hvis man trækker sit overskud ud, skal det så bogføres som mellemregning mellem ejer og virksomhed?

 16. Hej Andreas !
  Tak for et godt og forståeligt indlæg .
  Jeg er igang med at opstarte frisørsalon, en enkeltmandsvirksomhed.
  Der er en masse opstartsudgifter forbundet med dette –
  Hvordan opgør man sit underskud på selvangivelsen ?
  På forhånd tak
  Mvh Jane

 17. Hej Andreas

  Jeg har med stor interesse læst ovenstående artikel, og jeg har i denne forbindelse nogle spørgsmål;
  Hvis jeg er et enkeltmandsselskab, hvis omsætning om måneden er på 100000 kr, mens at udgifterne for anvendte materialer, varer, buskort, tlf mm. svarer til 50000 kr, hvorledes udregnes skatten så ud? Jeg har før fået af vide, at man “bare” skal trække 10-15000 kr henover i en separat konto, også betale det hvert kvartal.
  Får man så udbetalt sv.t. 25000 kr ved ovenstående scenarie?
  Kunne du ganske kort forklare, hvad det egentlig betyder, at man kan “trække” ting fra sit regnskab v hhv. skat og moms?

  På forhånd mange tak!

 18. Hej Andreas,

  Hvis man opretter en momsregistreret enkeltmandsvirksomhed for at sælge online kurser, skal man vel kræve moms af danske kunder. Hvordan er det med kunder i udlandet? (Min målgruppe er USA).

 19. Hej Anders. Jeg har siddet og kigget på dine svar og har lært endel men jeg har et spørgsmål som jeg ikke kan finde svar på. Jeg er bundet af en kontrakt så jeg er blevet tilbudt et midlertidigt konsulent job, af Ca 3mdr varighed, og forventer at træne 80.000kr hvor efter jeg kan blive fastansat skal jeg momsregistrerede, og hvad så når jeg ikke er konsulent mere

 20. Hej Andreas,

  Jeg skal til at starte en enkeltmandsvirksomhed op, hvor jeg skal agere konsulent. Hertil skal jeg arbejde meget hjemmefra, og jeg har blandt andet brug for at erhverve mig hhv. ny bærbar og ny mobiltelefon. Hvordan er reglerne ift. at fratrække hhv. internet- og mobilabonnement, hvis begge også bruges til privatforbrug?

  Og når jeg så ikke skal arbejde hjemme, skal jeg pendle et godt stykke – Hvor meget kan man trække fra på et periodekort?

  Og sidst, hvad med udgifter til eks. bogholder, revisor, bank etc. – Kan de trækkes fra, og i hvor høj grad?

  På forhånd tak for hjælpen.

 21. Hej Andreas.

  Jeg står og vil starte en PMV virksomhed, hvor man sælger Iphone reservedele og også tilbyder reparation af Iphones. Jeg ved at jeg skal indberette min overskud som B-skat, på skat.dk, men hvor ofte skal jeg indberette? (1 gang om mdr., 1 gang hver 3. mdr. Eller???).
  og hvad i forhold til at bogføre? Kan man finde en let manual til det?
  Kan man f.eks. bare bruge excel? og hvilke ting skal bogføringen indeholde?

  På forhånd tak for hjælpen

 22. Hej
  Jeg hjælper min datter mht. enkeltmandsfirma.
  Hun har brugt nogle af sine egen penge i starten og bogført som “mellemregning”. Men en bogholder sagde, at det måtte det ikke hedde i årsregnskabet. Men bogholder viste ikke hvad det så skal kaldes. Vi bogfører i Dinero.
  Tak

 23. Jeg går ud som havemand, 75 år, har en indtægt på ca. 25.000 kr pluds moms i 2016.
  Min arbejdsgiver ønsker afregning med Triplikatregning.
  Hvordan forholder jeg mig med hensyn til skat og moms ???
  Arbejdsgiveren er momspligtig.

  1. Hej Henning!
   En triplikatregning har jeg ikke hørt om – hvad er det? Husk hvis din arbejdsgiver vil have dig til at lave en virksomhed og udskrive fakturaer, at hvis du kun har én kunde, så kan Skat vurdere at der er tale om et lønmodtagerforhold og ikke en virksomhed! Hvis du derimod har flere kunder, kan du vælge at lave et PMV fordi du omsætter for under 50.000 kroner på 12 efterfølgende måneder. Så kan du udskrive en faktura uden moms, som virksomheden skal betale.

   1. Hej Andreas,
    Firstly sorry for nwriting in English. I read your post about dropshipping. I am unemployed and planning to start Dropshipping business in Usa market. The selling products will send from China to USA. The question is , if i open a enkeltmandsfirma and register as importer. Is it enough? Do i need to register asomething else. And how much i have pay taxes. for example if in the end i earn 1000Dkk from usa customers. how much i pay to pay taxes and what will be my profit?
    It would be great help if you slove me problem.
    Thanks

 24. Hej Andreas
  Super god info i dit indlæg, men jeg har lige et spørgsmål.
  Jeg er ansat om spinningsinstruktør og jeg er blevet rådet til at opstarte en enkeltmandsvirksomhed. Jeg kan se nogle fordele, da jeg kan trække udgifter til udstyr fra i skat. Jeg regner med at tjene mere end 50.000 årligt og derfor skal jeg momsregistreres. Hvordan vil det påvirke min indtjening? Betyder det eksempelvis at der af en timeløn på 200 kr skal betales 25 % i moms til skat?

  1. Hej Nicklas!
   Det første du skal være opmærksom på er risikoen for at blive stemplet som lønmodtager af Skat, hvis du kun har én kunde (din nuværende arbejdsgiver).

   Mht. dit spørgsmål vil det betyde at hvis i aftaler en timeløn på 200 kroner, så skal du kræve moms udover dette, dvs. du skal udskrive en faktura på 250 kroner. Det betaler din arbejdsgiver, men de kan jo trække de 50 kroner fra i deres momsregnskab, så for dem har det ingen betydning. For dig betyder det så at når du laver dit momsregnskab, skal du af med de 50 kroner her, så du ender med den aftalte timeløn på 200 kroner.

   Husk også at være opmærksom på, at hvis du går fra at være arbejdsgiver til lønmodtager, så mister du en masse rettigheder, såsom barsel, sygeløn, feriepenge m.m. Dette skal du kompensere for i din timeløn, som derfor skal være højere end hvis du var lønmodtager.

 25. Kære Andreas

  Muligvis et dumt spørgsmål her: jeg har oprettet et CVR-nummer og min omsætning kommer ikke i nærheden af noget der ligner 50.000 endnu. Men SKAL jeg lave moms-regnskab, når jeg har et CVR-nummer? Og har min bank ret i at jeg SKAL have en erhvervskonto, når jeg har et CVR-nummer? Tusind tak for din meget informative og brugervenlige side!

  Venligst Lisette

  1. Hej Lisette!

   Hvorvidt du skal lave moms-regnskab afhænger af om du er momsregistreret, dvs. om du dengang du oprettede din virksomhed valgte at tilmelde dig til moms. Det kan man godt frivilligt selvom man ikke omsætter for over 50.000 kr., men man behøver ikke.

   Din bank har ret i at du skal have en KONTO hvis du har en virksomhed/CVR-nummer. Det er nødvendigt fordi man skal have en NEMkonto til f.eks. skatteudbetalinger. Hvis det er en personlig virksomhed, kan det dog være en privatkonto du bruger som firmakonto, men ikke særlig mange benker tillader dette og så er man tvunget til at have en erhvervskonto.

   Mvh. Andreas

 26. Hejsa,
  Hvis man starter en PMV kan man så godt blive importregistreret? Eller skal man så vælge en enkeltmandsvirksomhed?
  Jeg kommer slet ikke i nærheden af de 50.000 i omsætning, så derfor tænker jeg at en PMV vil være det bedste, men jeg er slet ikke sikker.
  Mvh Zoee

 27. Hej Andreas
  Jeg er lidt i tvivl om hvad jeg gør regnskabsmæssigt mht. fotoudstyr købt brugt til brug i mit PMV.

  Hvis min omsætning ikke når 50.000 kr. er det jo ikke noget problem, idet jeg så bare trækker udgifter fra indtægter / skat.
  Men
  Hvad hvis/når jeg bliver nød til at momsregistrere mig. Så fremgår de bilag jeg har i mit Dinero regnskab som indeholdende moms, selvom sælger jo var privat.

  mvh
  Jan

 28. Hej
  Er det ok at vi som virksomhed fratrækker moms på bilag, på varer som har medarbejderens navn på faktura (da han har købt med sit eget dankort og så får refunderet omkostning efterfølgende). Momsbeløbet er fint skrevet på fakturaen selvom det er solgt til en privat i første omgang.

 29. Hej Andreas
  Jeg er momsregistreret som selvstændigt udøvende scenekunstner da jeg er DJ. Jeg har ladet mig fortælle, at jeg ikke behøver at opkræve moms, når jeg spiller.
  Mit spørgsmål går på, om jeg stadig kan fratrække den moms jeg betaler f.eks. for de plader og udstyr jeg køber, eller om jeg ikke kan fratrække moms, når jeg ikke opkræver moms i mine honorarer?
  Mvh. Christian

  1. Hej Christian!
   Når man ikke er momsregistreret kan du hverken opkræve moms på salg – men du kan så heller ikke fratrække moms på køb. Begge dele kræver momsregistrering.

 30. Hej Andreas!

  Ligesom man kan bogføre udgifter ved start af virksomheden, op til 6 måneder før virksomhedsstart, kan man så ligeledes bogføre indtægter, som man ellers ville have haft angivet som b-indkomst (dvs. ekskl. moms) men som er relevante i forhold til virksomheden, op til x måneder før virksomhedsstart?

  Jeg har et konkret eksempel, hvor jeg har b-indskomst i år, men nu vil oprette et CVR nummer. Jeg vil egentlig helst slippe for at angive B-indkomst hvis jeg kan få det hele sat ind under CVR nummeret.

  Tak for en mega god blog 🙂

 31. Hej Andreas og tak for dine mange god indlæg og deling af viden 🙂

  Jeg har et lidt specielt firma som er enkeltmandsfirma og momsfritaget. Det er godkendt på denne måde for at sikre at jeg og de øvrige i denne kategori har cvr som vi skal have for at kunne yde vores ydelse. Indtil for få år siden var vores ydelse momspålagt, men ikke længere. Så jeg opkræver ikke moms på mine fakturaer og er registeret som momsfritaget. Mine evner ophører så når jeg sidder og skal vurdere om et bilag som er pålagt moms og som jeg må trække fra, f,eks. køb af pc eller papir mv. Må jeg så kun trække selve beløbet uden moms fra eller det fulde beløb inklusive moms? Håber du kan svare på dette.

 32. Hej Andreas

  Tak for de gode input, som er meget oplysende og hjælper en hel del.

  Jeg har en enkeltmandsvirksomhed og et CVR-nr. og er ikke momsregistreret (massørvirksomhed).
  Som jeg forstår det, så skal jeg ikke opkræve moms på fakturaer, så længe jeg ikke er momsregistreret.

  Men jeg nu fået mulighed for indimellem at lave en slags konsulentarbejde, som ikke har noget med massørvirksomheden at gøre (men kun i mindre omfang). Er det korrekt forstået, at jeg heller ikke skal opkræve moms på de fakturaer jeg udsteder for de “nye” opgaver, som egentlig ikke har noget at gøre med virksomhedens oprindelige formål at gøre?

  På forhånd tak 🙂

 33. Hej Andreas
  Hvis et enkeltmands firma giver underskud og personen får penge tilbage i skat, hvordan kan man regne ud, hvad der tilhøre personen/firmaet??
  Tusind tak for super gode svar 🙂

 34. Hej Andreas.
  Du har sikkert fået samme spørgsmål.. men umiddelbart kan jeg ikke finder svaret.. så jeg må derfor prøve lykken og håbe du kan hjælpe.
  Jeg har en enkeltmands virksomhed og har lejet en kontor på mit eget bopæl .. hvordan skal jeg sende beløbet til mig selv for at dække privat husleje og betale skat af det?
  Og hvor i skattemappen skal jeg indberette udgifter på lejet af kontoret?

  Jeg sender min løn fra overskuddet fra virksomhedskontoen til privat hver mdr.. kan jeg også hæve penge fra min virksomhedskonto , som jeg har lyst uden at skal forklare skat eller nogen om hævninger? Eller rettere sagt betale skat af det penge?

 35. Hej nu her i skiver meget op skat at overskud i firmaet , hvad så med den løn jeg overføre til min privat konto den skal vil betales Skat som en lønmodtager . Og hvordan er det men a Skat og b skat da min kone er på offentlige ydelser førtidspension hun for jo løn efter hvad jeg har af indtægt som de ser på Skat

 36. Hej Andreas

  Du skriver at skat er ligeglad med det man hæver til privat forbrug. Betyder det så, at jeg kan hæve så meget jeg vil fra min enkeltmandsvirksomhed, uden at betale nogle som helst skatter, moms og afgifter, så længe jeg har et overskud i regnskabet ? I mit erhverv er mine udgifter meget mindre end mine indtægter.

  1. Ja, det kan du sagtens. Det afgørende er at du holder regnskab med indtægter og udgifter og indberetter overskuddet til skat på din selvangivelse. Her kommer du så til at betale skat af overskuddet, men hvad du ellers gør med dine penge er ligegyldig.

 37. Hej Andreas,
  I have a PMV and I am not moms registered yet.
  When starting the company I bought what was necessary for X price (price + moms). I sold my services without moms for Y.
  Now when I look at my accounting program. I can see that my expenses are smaller than X, they are X – moms.
  But since I am not moms registered, can I use the moms I paid also as a running expense?

  1. When you are not moms registered, it is not legal to put moms on sales prices and to subtract moms from purchase prices. This means that the invoices are wrong, and so is the account of your company.

 38. Hej Andreas!
  Jeg har startet en enkeltmandsvirksomhed indenfor beauty (eyelash extensions) og er i tvivl omkring nogle ting. Jeg har oprettet CVR-nummer og skal først rigtigt igang nu. Hvis jeg nu kommer til at tjene mere end 50.000 kr om året, er de første 50.000 kr så stadig momsfritaget, hvis jeg skal indberette og så det jeg tjener udover de 50.000 kr skal jeg betale moms af?
  Mht. skat så er jeg også i tvivl. Jeg skal nemlig også give mig selv løn, altså det vil sige, at det jeg tjener i firmaet, er det jeg skal bruge som løn. Men er det også de første 50.000 kr om året, som er skattefrie eller gælder det kun som privat? Jeg forstår det nemlig ikke, når jeg skal bruge det meste jeg tjener i firmaet privat.
  Håber du kan hjælpe lidt 🙂
  Mvh Signe

 39. Hej Andreas,

  Du skriver at man betaler løbende skat af overskuddet i sin virksomhed. Jeg har lige oprettet PMV og har læst mig frem til at man skal betale skat, hver måned (undtaget 2) inden d. 20 og man skal gøre dette manuelt på skats hjemmeside. Er det korrekt? Og er det så ens overskud delt ud i de 10 rater der på et år?

  Mvh Alberte

 40. Jeg vil oprette en enkeltmandsvirksomhed, har allerede varelager, inventar og pc, printer m.m.
  Hvad kan jeg trække fra i skat når jeg skyder det ind i virksomheden???
  Ang. brugtmoms, så køber jeg ikke enkeltdele, men kasser med blandede ting hos private, så hver del har ikke en købspris. Når jeg sælger har hver del fået en salspris, hvordan beregner jeg brugtmoms???
  Mvh Tonny

 41. Er folkepensionist og er blevet tilbudt arbejde. Så langt så godt. Firmaet vil have fakturaer for udført arbejde. Indtægten vil nok ligge på 80000 om året, så skal jeg moms registreres, men skal jeg også oprette et enkeltmands firma? Er der nogen fradrag skattemæssigt når det kun er ens hænder og arbejdsbeklædning.
  Mvh Torben

  1. Hej Torben. Først og fremmest tillykke med jobbet. Der er flere faldgrupper i det setup. For det første kan firmaet ikke bare kræve at du skal sende fakturaer. Hvis der er tale om lønmodtagerjob, kan Skat lukke firmaet. Dette er specielt en risiko hvis du kun har en kunde. De skal ansætte dig som lønansat i stedet. Det kan du læse mere om her:

   https://www.erhvervsblogger.dk/maa-jeg-sende-fakturaer-til-min-arbejdsgiver/

   Hvis vi ser bort fra dette, så er det i princippet en momsregistreret enkeltmandsvirksomhed du skal have. Fradrag er jo nok ikke noget du får masser af, hvis du udelukkende handler om arbejdskraft.

 42. Hej Andreas,

  Jeg står og skal til at oprette en enkeltmandsvirksomhed, men kommer udelukkende til at sælge vare online i USA, med vare købt i Asien. Hvordan skal jeg forholde mig til moms i sådan en situation, med hensyn til at indberette og trække fra?

  Mvh

 43. Hej Andreas

  Jeg har laest vidt og bredt, men mangler stadig at faa et overblik over hvad der kraeves skattemaessigt i den situation jeg kommer til at staa i. Jeg arbejder for et firma i England. Jeg flytter tilbage til Danmark I marts og opretter en konsulent virksomhed, som i starten kun faar indtaegt fra min nuvaerende arbejdsgiver i England. Med tiden skulle det gerne udvikle sig til at omfatte flere kunder. Skat har jeg rimelig styr paa, men moms opkraevning – er det relevant naar min klient er baseret i England og (indtil videre) stadig en del af EU?

 44. Hi Andreas,

  As the sole owner, can I deduct bills that are in my name for my ‘enkeltmandsvirksomhed’ when the company itself has a different name?

  Thanks!

 45. Hej

  Jeg har et måske lidt kompliceret spørgsmål omkring moms. Såfremt jeg har indgået en agent aftale om formidling af kontakter og salgs muligheder for et software firma baseret i Israel, og kontrakten giver mig ret til en andel af et hvert salg som det israelske firma gennemfører i Danmark som et resultat af mit arbejde med at skaffe dem kontakter. Den faktura som jeg sender til det israelske selvskabte for min andel af deres salg til en dansk virksomhed, skal den pålægges moms? Og hvis ja, kan det israelske selskab få den moms refunderet i Danmark?

 46. Hej
  Q: Hvis jeg som enkeltmandsvirksomhed har underskud (importeret varer for feks 20.000 ekskl moms) og nul indtjening. Kan jeg så få overskydende tilbage? Hvor meget ville det så være beregnet på ovenstående? Tilbagebetalt via enkeltmandsvirksomhed eller privat skat?
  Q: Hvis man som freelance (enkeltmandsvirksomhed) arbejder for virksomheder (ikke ansat hos dem) sender fakturaer, vil skat finde ud af at jeg faktisk tjent disse beløb? Vil virksomheder normalt at man sender fakturaer med cvr på regninger? Kan man som dansker oprette virksomhed i Luxemburg og fakturere danske virksomheder? Eller skal man have CVR?
  Pft

 47. Hej Andreas

  Måske kan du hjælpe mig . jeg har indtil videre været registreret som PMV, men ønsker nu at købe varer fra EU, Ungarn blandt andet. Det drejer sig primært om sten og krystaller (smykker, kunst, sten, lommesten mm).
  Det betyder, at jeg skal omregistrere mig til enkeltmandsvirksomhed, men jeg har noget svært ved at finde ud af hvordan jeg skal beskattes/betale moms af dette. Kan du hjælpe mig på vej?

 48. Hvad hvis jeg har en momsregistreret enkeltmandsvirksomhed, som jeg kan se ikke tjener over 50.000 om året igennem de sidste par år.
  Hvordan konverterer jeg den til en virksomhed der ikke er momsregistreret, så jeg slipper for hele tiden at lave momsregnskab.
  De primære udgifter er reklame, da virksomheden primært er en forfattervirksomhed, så der er ikke så mange ting, hvor jeg har fordel af at kunne trække moms fra.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: