Køb af varer eller ydelser fra private

Nogle gange køber man som virksomhed en vare eller en ydelse fra private. Det kan f.eks. være ydelser fra freelancere. Her er hvad du skal vide.

Det vigtigste du skal være opmærksom på, er at du skal have personens CPR-nummer i forbindelse med købet. Det skal du nemlig bruge i forbindelse med indberetning til Skat, som bidragspligtig honorar. Det er ikke et krav at det skal fremgå af fakturaen, men du skal have et CPR nummer.

Reglen fremgår af Skattekontrollovens §7A hvor der står hvor der står (Ikke hele paragraffen fremgår):

§ 7 A. Alle, der i en kalendermåned i deres virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af beløb m.v., der efter skatteministerens bestemmelse, jf. stk. 2, er omfattet af indberetningspligten, skal, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller om engangsbeløb m.v., hver måned uden opfordring foretage indberetning om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4.

Stk. 2. Indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst:

1) Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet, herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse. Tilsvarende gælder, når modtageren ikke er skattepligtig her til landet og vederlaget ikke er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Og denne indberetning kræver altså et CPR nummer.

For selve fakturaen er det vigtig ikke at tage imod en faktura, hvor der fremgår moms. Forklaringen er naturligvis at en privatperson ikke er momsregistreret – det kræver nemlig et CVR nummer. Så fremgår der moms, så er det i princippet svindel. I mange tilfælde dog ikke med vilje, da der er mange der ikke kender til momsreglerne.

Bemærk i øvrigt at den faktura du modtager fra en privatperson bør indeholde:

  • Personens navn og adresse
  • Fakturanr.
  • Fakturadato
  • Dit navn og adresse
  • Leveringsdato
  • Antallet og hvad du køber
  • Totalbeløb
  • Der må ikke fremgå moms
  • Der kan evt. fremgå CPR nr.

Og så skal du bare huske at indberette købet til indkomstregistret.

Rating: 4.8/5. From 4 votes.
Please wait...

One Comment

  1. Birgith Kirsten Jørgensen 15. november 2017 Reply

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *