IVS som selskab bliver afskaffet – de gamle selskaber omdannes eller lukker

IVS som selskab bliver afskaffet – de gamle selskaber omdannes eller lukker

Folketinget er på vej med en lov om få uger, der afskaffer den selskabstype der hedder IVS. De gamle selskaber bliver tvunget til at blive omdannet til ApS eller tvangsopløses.

Lovforslag L 190 er en realitet. Det hedder det lovforslag som skal afskaffe den populære selskabsbetegnelse IVS, der også kaldes for Iværksætterselskaber eller enkroneselskaber. Sidstnævnte betegnelse har de fået fordi det kun koster 1 krone i kapital at starte et IVS.

IVS blev indført 1. januar 2014, og siden er antallet af selskaber der er åbnet eksploderet. Det samme er antallet af selskaber der er lukket. Der blev faktisk åbnet ca. 40.000 IVS’er siden den nye selskabsform kom frem.

Formålet med selskabsformen var at det skulle være nemt at starte et selskab, og dette skulle fremme iværksætteri i Danmark. Det har det nok delvist også gjort, men der var mange andre ulemper der kom frem:

  • Ikke mange kunne tage IVS seriøst, ikke mindst bankerne. De var for nemme at stifte og lukke uden sikkerhed. Og 1 krone var for lavt til at nogen kunne tage det seriøst.
  • Mange åbnede IVS’er i stor stil, opbyggede gæld i det og lukkede det så uden selv at tage nogen risiko.

Så snart Lovforslag L 190 bliver vedtaget, kan man ikke længere stifte et nyt IVS. Og så har man to år til enten at spare nok op i selskabet, til at omdanne det til et ApS (anpartsselskab) eller også må man lukke det.

For at imødekomme omdannelsen til ApS, medfører lovforslaget dog også at kapitalkravet fra ApS sænkes. Oprindeligt var det jo på 100.000 kroner, men i 2014 blev dette sænket til 50.000 kroner. Men med den nye lov sænkes det igen til nu 40.000 kroner. Dansk Folkeparti var imod dette, men har nu givet op her til sidst. I andre lande ligger stiftelsesbeløbet omkring følgende niveauer:

  • Et tysk GmbH koster 25.000 euro eller ca. 187.000 kroner at stifte.
  • Et britisk Ltd koster 1 GBP eller under en tier at stifte.
  • Et norsk Aksjeselskap koster 30.000 NOK eller 23.000 kr. at stifte.
  • Et svensk Privat aktiebolag koster 50.000 SEK eller 36.000 kr. at stifte.
  • Et finsk Osakeyhtiö koster 2.500 euro eller 19.000 kr. at stifte.

Nogle er glade for at IVS nu afskaffes, så der igen kommer respekt omkring selskaber. Andre, ikke mindst IVS ejerne, er kede af det. Det var jo nemt at starte et IVS, uden at man havde en stor startkapital. Men der var altså ulemper ved IVS, som ikke holder i længden. Spørgsmålet er så om man kunne have gjort andre tiltag for at imødekomme dem? Det tror jeg nok man kunne, men under alle omstændigheder er 1 krone altså for useriøst for at kunne danne et selskab.

Hvad er alternativet til et IVS?

Generelt er der nok to alternativer til IVS: Enten kan man vælge at lave en enkeltmandsvirksomhed eller også kan man lave et ApS. Førstnævnte kræver ingen penge at stifte, men du bærer til gengæld personlig risiko. Sidstnævnte koster noget mere end IVS, og det kan være svært at opbygge kapitalen.

Hvad sker der hvis jeg ikke omregistrerer mit IVS?

Kravet i den nye lov er altså at alle IVS skal være omregistreret til et ApS inden for to år. Det betyder at de skal opbygge kapital svarende til 40.000 kroner, som et den kapital det kræver for at have et ApS. En del IVS vil formentlig aldrig kunne nå at opbygge dette på to år.

Hvis man efter de to år ikke har omregistreret sit IVS, vil man få en frist fra Erhvervsstyrelsen, hvor man senest skal have det omregistreret. Og hvis det ikke sker inden da, vil selskabet blive tvangsopløst. Dette fremgår af § 5 stk. 2 den nye lov:

§ 5 Stk. 2. Opfylder et iværksætterselskab ikke kravet om omregistrering i stk. 1, 1. pkt., kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist, inden for hvilken iværksætterselskabet skal opfylde kravet om omregistrering. Opfylder iværksætterselskabet ikke dette krav senest ved udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet, jf. selskabslovens § 225

Der er altså ingen vej udenom. Få skaffet de penge der skal til for at omdanne dit IVS til et ApS. Eller luk selskabet. Der er i hvert fald ingen tvivl om at IVS nu bliver afskaffet, fordi nu er der et folketingsflertal for det. Hvad synes du om afskaffelsen af IVS? Skriv gerne en kommentar nedenunder.

Kilder

No votes yet.
Please wait...

Andreas Andersen

Ejer af IT-blogger.dk der arbejder med IT-support, webudvikling, SEO og online markedsføring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: