Barselsudligning for selvstændige

Den 15. august 2015 træder en ny barselsordning for selvstændige i kraft. Det betyder at selvstændige nu hvert år skal indbetale et bidrag – men får til gengæld også ret til kompensation under barsel.

Hidtil har selvstændige været dårligere stillet end lønmodtagere når de skulle på barsel. Ikke bare kan det være svært at “lukke” sin forretning i den periode hvor man skal på barsel – men man skulle også selv spare op til at kunne holde barsel for samme indtægtsniveau som man var vant til. Dette har stillet selvstændige i en dårligere position, og konsekvensen har været kortere barselsperioder for selvstændige.

Det blev lavet om i 2013 da en ny lov om barselsudligning for selvstændige trådte i kraft. Denne lov vedtager at barselsudligningen træder i kraft fra 15. august 2015. Det betyder at en lang række selvstændige har fået en mindre regning i deres eBoks i denne måned. Denne udgør det bidrag de skal indbetale, for til gengæld at få ret til barsel.

Det har både betydet overraskelse og vækket harme blandt selvstændige. Nogle fordi de ikke kan forstå de skal indbetale til barsel når de hverken har kone eller børn. Nogle fordi de kun skal betale det fordi de engang har fået et legat.

Bidraget ventes at skulle betales af 212.000 selvstændige. Man mener at ca. 750 kvinder og 2.500 mænd vil få udbetalt barselskompensation. Man forventer at der skal udbetales kompensation for 35-40 millioner kroner, mens selve ordningens administrationsomkostninger er ca. 15 millioner kroner, dvs. over 1/3 af selve ordningen.

Loven blev kun vedtaget af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten – ikke de borgerlige. Nu er de borgerlige jo ved magten, så mon ikke den bliver justeret?

I denne artikel samler jeg nogle af de forskellige spørgsmål der er blevet stillet vedr. barselsudligningsordningen, så du nemt kan finde svarene.

Spørgsmål vedr. bidraget

Hvornår får jeg regningen?

Regningen vil formentlig komme i din eBoks i slutningen af august 2015. Betalingsfristen vil blive 14. september, så du har en lille måned til at betale den.

Hvor meget skal jeg betale?

Du kommer højst til at betale 328 kroner for hele 2015. Beløbet nedsættes, hvis du som lønmodtager har betalt ind til ATP. Hvis man ikke som lønmodtager har indbetalt ATP, skal man betale fuldt bidrag. Hvis man har betalt fuldt ATP-bidrag som lønmodtager, skal man ikke betale bidraget. Har man indbetalt en smule – men ikke fuldt ATP-bidrag, skal man betale et delvist bidrag.

Hvis bidraget der bliver beregnet udgør under 30 kroner, skal man ikke betale det.

Beløbet der beregnes, er baseret på tal fra året før. Dvs. det bidrag man skal betale i 2015, er beregnet udfra data fra Skat fra 2014.

Bidraget vil løbende blive justeret fra år til år, fordi der skal ikke akkumuleres midler i ordningen, bortset fra en økonomisk buffer.

Kan jeg trække bidraget fra i Skat?

Ja, det kan du godt. Det er fradragsberettiget – men umiddelbart via din private skat.

Hvordan bogfører jeg bidraget i regnskabet?

Du skal som udgangspunkt ikke angive bidraget i din virksomheds regnskab, i f.eks. Dinero. Det er nemlig et bidrag du betaler personligt – ikke et bidrag virksomheden betaler. Det er også på den personlige selvangivelse at det skal fradrages – ikke i virksomheden.

Hvad hvis jeg betaler for sent?

Hvis du betaler senere end den 14. september, beregnes der en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra den 1. september og til beløbet modtages.

Hvem skal betale bidraget?

Som udgangspunkt skal ALLE selvstændige der er mellem 18 og 65 år gammel, dvs. over 18 år inden 1. januar 2015 eller under 65 år den 31. december 2015.

Som selvstændige regnes både dem der hos Skat er registreret som selvstændige erhvervsdrivende og honorarmodtagere med B-indkomst.

Skal jeg betale bidraget, selvom jeg ikke skal på barsel?

Ja – hvis du opfylder betingelserne for at skulle betale bidraget, skal du stadig gøre det selvom du aldrig bliver berettiget til at kunne få barselskompensation. Tillægget afhænger altså ikke af hvorvidt du er berettiget til at modtage barselskompensation.

Hvad hvis jeg betaler frivilligt ind til ATP?

Det har intet at sige. Det er udelukkende obligatoriske indbetalinger som lønmodtager der tæller med.

Hvad hvis jeg betaler til en anden barselsordning?

Derfor skal du stadig betale bidrag. Bidraget er lovpligtigt for alle selvstændige.

Hvad hvis jeg har job ved siden af min virksomhed?

Så skal du stadig betale, fordi du er selvstændig. Men beløbet vil blive nedsat afhængig af hvor meget du som lønmodtager har betalt ind til ATP. Betaler du fuld ATP-sats slipper du helt.

Hvad hvis jeg ikke er selvstændig, men har modtaget honorar eller et legat?

Så vil man lige nu også modtage en opkrævning. Det afhænger nemlig af hvorvidt du har B-indkomst. Hvorvidt denne del vil blive justeret i fremtiden afventes der dog lige nu svar på.

NYT! Barselsudligning for Selvstændige har netop udsendt nedenstående besked. Her skriver de at hvis man blot har modtaget et honorar eller legat, skal man muligvis ikke betale til barselsudligning alligevel. Hvis man skal se bort fra opkrævningen, vil man få et brev – så hvis du har modtaget legat eller honorar, skal du nok lige vente med at betale.

barselsudligning

Man skal dog se bort fra opkrævningen hvis man i 2014 modtager SU og samtidig har modtaget et honorar eller legat som B-indkomst. Her er det umiddelbart en fejl at opkrævningerne er sendt ud.

 

Hvad hvis jeg blot er SU-modtager med en lille virksomhed?

Hvis du modtager SU betaler du ikke ind til ATP. Har du så en smule indtægt fra en virksomhed, vil du derfor umiddelbart blive hårdt ramt. Der fremgår umiddelbart ingen steder lige nu at man som SU-modtager er undtaget. Udbetaling Danmark har også bekræftet at man SKAL betale, selvom man er SU-modtager. Men mon ikke loven bliver justeret på det punkt i fremtiden?

Man skal dog se bort fra opkrævningen hvis man i 2014 modtager SU og samtidig har modtaget et honorar eller legat som B-indkomst. Her er det umiddelbart en fejl at opkrævningerne er sendt ud.

Hvad hvis jeg har en hobbyvirksomhed?

Så skal du ikke betale bidraget, fordi det er en ikke-erhvervsmæssig virksomhed og er ikke omfattet af den obligatoriske barselsudligningsordning.

Hvem slipper for at betale?

Det gør dem der som lønmodtager har betalt fuld ATP-sats og herudover personer der udelukkende har en virksomhed der ejer et vedvarende energianlæg eller som udelukkende har foretaget et forældrekøb.

Hvorfor er ordningen ikke frivilligt?

Fordi hvis den var frivilligt ville kun personer der stod foran at skulle på barsel melde sig ind – og så måske melde sig ud bagefter. Det ville gøre ordningen rigtig dyr og så ville den ikke virke.

Husk også på at det private arbejdsmarked også betaler ind til ordningen – denne blev indført allerede i 2006.

Spørgsmål vedr. barselskompensation

Hvem kan få udbetalt barselskompensation?

Hvis du er selvstændig og skal på barsel, kan du muligvis få barselskompensation. Med kompensationen forstås, at du kompenseres for det fald i indtægt du måtte have ved at gå fra din indtægt som selvstændig til barselsdagpenge.

For at kunne få kompensation skal din indtægt overstige den maksimale dagpengesats.

Du får naturligvis også kun kompensationen, hvis du får udbetalt barselsdagpenge.

Hvornår kan jeg få barselskompensation fra?

Barselskompensation vil kunne blive udbetalt for personer der skal på barsel fra oktober 2015. Der udbetales til:

 • 4 uger før terminsdatoen for mor.
 • 2 uger efter fødslen til mor.
 • 2 ugers fædreorlov til far inden for de første 14 uger efter fødslen.
 • 25 ugers fællesorlov der kan deles mellem forældre.

Hvor meget får jeg udbetalt?

Du kan maks få udbetalt 164,97 kroner i timen og det afhænger af overskuddet i din virksomhed.

Hvordan sker udbetalingen?

Udbetalingen sker månedligt, udbetalt bagudrettet.

Hvordan søger jeg om barselskompensation?

Det skal du ikke søge om. Du søger blot om barselsdagpenge og får du det tildelt, vil barselskompensationen automatisk blive beregnet og udbetalt til dig.

Kan jeg få kompensation selvom jeg ikke har betalt bidrag?

Ja, det kan du godt. Kompensationen afhænger ikke af det bidrag du betaler. Du er berettiget til kompensation, hvis du er berettiget til barselsdagpenge og din indkomst overstiger maksimal dagpengesats.

Skal jeg betale Skat af kompensationen?

Ja, det skal du. Det indberettes som Skat som B-indkomst.

Generelt om ordningen

Mange selvstændige er selvfølgelig ikke glad for at de skal betale til barselsudligningsordningen, fordi det er endnu en udgift til selvstændige – der måske i forvejen vender og drejer hver en krone for at få deres økonomi til at hænge sammen. Omvendt er det selvfølgelig et meget lille beløb.

Herudover er der også flere honorarmodtagere der ikke betragter sig selv som selvstændige og derfor ikke kan forstå hvorfor de skal betale til ordningen. Men i skattemæssig forstand er man selvstændig og det er derfor man skal betale til ordningen.

Har du en speciel situation hvor du synes det er mærkeligt at du skal betale til ordningen? Betragter du ikke dig selv som selvstændig? Skriv gerne en kommentar hvor du beskriver din situation, så vi andre kan høre om det. Det kan være man skal samle forskellige historier og give dem videre til politikerne til næste gang ordningen skal revideres. Så skriv gerne om din situation i kommentarerne.

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at stille dem i en kommentar.

No votes yet.
Please wait...

22 Comments

 1. june 21. august 2015 Reply
  • Andreas Andersen 21. august 2015 Reply
 2. Signe 24. august 2015 Reply
  • Andreas Andersen 25. august 2015 Reply
   • Andreas Andersen 25. august 2015 Reply
 3. lilian larsen 25. august 2015 Reply
  • Andreas Andersen 25. august 2015 Reply
  • Andreas Andersen 26. august 2015 Reply
 4. Zascha 26. august 2015 Reply
  • Andreas Andersen 26. august 2015 Reply
 5. Maria 26. august 2015 Reply
  • Maria 26. august 2015 Reply
   • Andreas Andersen 26. august 2015 Reply
 6. N. Jespersen 26. august 2015 Reply
  • Andreas Andersen 26. august 2015 Reply
 7. Henrik 27. august 2015 Reply
  • Andreas Andersen 27. august 2015 Reply
 8. Ulla 28. august 2015 Reply
  • Andreas Andersen 28. august 2015 Reply
 9. Vibeke Thomsen 20. januar 2016 Reply
  • Andreas Andersen 5. februar 2016 Reply
 10. Sune Markman 11. januar 2017 Reply

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *