Barsel som selvstændig

Selv selvstændige med egen virksomhed får jo også børn. Og her kan det være relevant at skulle på barselsdagpenge. Der er dog en masse regler man skal overholde når man tænker barsel som selvstændig. En del af dem vil jeg gennemgå her.

For at få barselsdagpenge skal du overholde kravene til dette, som er:

  • At du 12 måneder forinden skal have arbejdet minimum 6 måneder inden.
  • At den ene af disse måned er den seneste måned inden du skal på barsel.
  • At du har arbejdet minimum 18½ timer om ugen i din virksomhed (svarende til halvtid).
  • At du har overskud i din virksomhed.

Hvis du overholder disse betingelser kan du søge om barselsdagpenge her. Du skal søge senest 8 uger efter din første orlovsdag eller barnets fødselsdag.

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge afhænger af hvor stort overskuddet i din virksomhed er og om du har overført indtægt til en medarbejdende ægtefælle. Du kan højst få udbetalt 4.135 kr. pr. uge før skat (2015-niveau). For at få udbetalt det fulde dagpengebeløb, skal dine indtægter være minimum 215.020 kr. årligt.

Hvad hvis min virksomhed ikke har overskud?

Hvis du ikke har overskud i din virksomhed, kan du ikke få barselsdagpenge. I stedet kan du tegne en forsikring. Denne forsikring kan du tegne hos Statens administration senest 6 måneder før du søger barselsdagpenge. Det kan være en rigtig god ide at tegne sådan en forsikring, fordi du så er sikret minimum 2/3 af det maksimale dagpengebeløb uanset hvor meget du har tjent.

Ny lov om barsel for selvstændige

Den 1. januar 2014 trådte en ny lov om barsel for selvstændige i kraft. Den er obligatorisk for alle selvstændige og gør det muligt at få barselskompensation fra 30. september 2015. Den beregnes udfra en årsindkomst som du har opgivet til Udbetaling Danmark. Denne omregnes til en timeløn.

Du får så udbetalt en kompensation på forskellen mellem denne timeløn og den maksimale dagpengesats fra Udbetaling Danmark. Timesatsen må dog maksimum være 164,97 kr. Det betyder at der maksimalt kompenseres for 50,61 kr. pr. time. Kompensationen udbetales til din nemkonto.

Du skal naturligvis betale skat af den udbetalte kompensation. Kompensationen kan maksimalt udbetales 33 uger pr. barn fordelt mellem mor og far.

Meningen med kompensationen er at man derved kan kompenseres for den forskel der er imellem ens indtægt i virksomheden og den maksimale dagpengesats.

Læs mere om barselsudligning og barselskompensation her.

Skal jeg betale for barsel som selvstændig?

Denne barselskompensation er finansieret af at alle obligatorisk er tilmeldt og skal betale til den. Man betaler hvert efterår – første gang i efteråret 2015. Beløbet du skal betale er 325 kr. årligt, men hvis du ikke har haft din virksomhed hele 2014, vil opkrævningen blive nedsat.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Erhvervsblogger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: